fbpx

Ďalšie kontakty

Sekretariát spoločnosti:
info@thorma.sk
tel.: +421 47 43 822 89

Personálne oddelenie
e-mail: personalne@thorma.sk
tel.: +421 47 43 828 88

THORMA Slovakia
Ing. Ahmad Ali
e-mail: ahmad.ali@thorma.sk
tel.: +421 47 43 822 94