Certifikačné značky

 

Skratka Conformité Européenne ponúka istotu, že výrobok zodpovedá všetkým požiadavkam Európskej únie a že je to zároveň dokázateľné aj vďaka príslušnej dokumentácii.

§15a B-VG

Výrobky s touto značkou zodpovedajú požiadavkám rakúskeho zákona na ochranu pred škodlivými vplyvmi na životné prostredie.

BlmSchV 2

Výrobky s touto značkou zodpovedajú 2.stupňu nemeckého spolkového zákona na ochranu ovzdušia pred emisiami.

 

Výrobky musia zodpovedať minimálnym požiadavkám týkajúcim sa energetickej účinnosti. Tieto  požiadavky sa označujú ako požiadavky na Ekodesign a ich cieľom je znížiť negatívny vplyv výrobku na životné prostredie počas celého jeho životného cyklu.

Výrobky s touto značkou zodpovedajú požiadavkam VKF (Združenie kanto-nálnych poisťovní protipožiaru/ohňu), švajčiarskej koordinačnej centrály na protipožiarnu ochranu.

Výrobky s touto značkou zodpovedajú príslušnej štátnej ruskej norme.

Európska komisia prijala nariadenie EU 2015/1186, ktorým určuje výrobcom a predajcom ako označovať lokálne ohrievače priestoru. V zmysle tohto nariadenie sme pripravili energetické štítky a informačné listy. Tieto si viete stiahnuť z našej webovej stránky. 


sťahuj

Máte otázky?
Opýtajte sa nás, radi Vám odpovieme.