fbpx

Certifikačné značky

 

Skratka Conformité Européenne ponúka istotu, že výrobok zodpovedá všetkým požiadavkam Európskej únie a že je to zároveň dokázateľné aj vďaka príslušnej dokumentácii.

§15a B-VG

Výrobky s touto značkou zodpovedajú požiadavkám rakúskeho zákona na ochranu pred škodlivými vplyvmi na životné prostredie.

BlmSchV 2

Výrobky s touto značkou zodpovedajú 2.stupňu nemeckého spolkového zákona na ochranu ovzdušia pred emisiami.

 

 

Výrobky s touto značkou zodpovedajú požiadavkam VKF (Združenie kanto-nálnych poisťovní protipožiaru/ohňu), švajčiarskej koordinačnej centrály na protipožiarnu ochranu.

Výrobky s touto značkou zodpovedajú príslušnej štátnej ruskej norme.

Európska komisia prijala nariadenie EU 2015/1186, ktorým určuje výrobcom a predajcom ako označovať lokálne ohrievače priestoru. V zmysle tohto nariadenie sme pripravili energetické štítky a informačné listy. Tieto si viete stiahnuť z našej webovej stránky. 


sťahuj

Máte otázky?
Opýtajte sa nás, radi Vám odpovieme.

Vážení zákazníci,

v súčasnosti v čase prichádzajúcich obmedzení je možné aj naďalej nakupovať naše výrobky prostredníctvom E-shopových obchodov u našich jednotlivých predajcov

 

Sehr geehrte Kunden,

zum Zeitpunkt der kommenden Einschränkungen kann man unsere Produkte auch weiterhin über E-shops bei unseren einzelnen Einzelhändlern einkaufen

 

Dear customers,

at the time of the coming restrictions, it is still possible to continue shopping

our products through E-shops at our retailers.

 


Zavrieť