fbpx

Certifikačné značky

 

Skratka Conformité Européenne ponúka istotu, že výrobok zodpovedá všetkým požiadavkam Európskej únie a že je to zároveň dokázateľné aj vďaka príslušnej dokumentácii.

§15a B-VG

Výrobky s touto značkou zodpovedajú požiadavkám rakúskeho zákona na ochranu pred škodlivými vplyvmi na životné prostredie.

BlmSchV 2

Výrobky s touto značkou zodpovedajú 2.stupňu nemeckého spolkového zákona na ochranu ovzdušia pred emisiami.

 

 

Výrobky s touto značkou zodpovedajú požiadavkam VKF (Združenie kanto-nálnych poisťovní protipožiaru/ohňu), švajčiarskej koordinačnej centrály na protipožiarnu ochranu.

Výrobky s touto značkou zodpovedajú príslušnej štátnej ruskej norme.

Európska komisia prijala nariadenie EU 2015/1186, ktorým určuje výrobcom a predajcom ako označovať lokálne ohrievače priestoru. V zmysle tohto nariadenie sme pripravili energetické štítky a informačné listy. Tieto si viete stiahnuť z našej webovej stránky. 


sťahuj

Vláda SR na svojom mimoriadnom zasadnutí schválila dôležité opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. S účinnosťou od 16.03.2020 sa preto uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky. Naše výrobky si aktuálne naďalej môžete zakúpiť cez E-shop našich jednotlivých predajcov.

The Slovak government at  the extraordinary meeting approved an importand measures to prevent a spread of coronavirus COVID19 causing  closed all retails from 16 th of March.You can still buy our products through our retailer E-shops.

Die Regierung der Slowakischen Republik hat an der Sondertagung wichtige Maßnahmen gegen Vermeidung der Coronavirus-Ausbreitung genehmigt (das neue Coronavirus löst die Erkrankung COVID-19 auf).
Mit Wirkung ab 16.03.2020 werden deswegen alle Einzelhandelbetriebe geschlossen. Unsere Produkte sind weiterhin in E-shop unserer Verkäufer zu kaufen.

E-Shop


Zavrieť