fbpx

Predĺžená záruka

Predĺžená 5 – ročná záruka

Predĺžená záruka pre exkluzívne výrobky

Výrobca THORMA výroba k.s. dáva predĺženú 5 – ročnú limitovanú záruku na všetky kovové časti. Záruka začína plynúť odo dňa kúpy konečným užívateľom. Záruka kryje chyby na materiály a práci na dielcoch, ktorá sú zahrnuté v záruke, za podmienky, že výrobok bol riadne inštalovaný a užívaný podľa návodu dodaného so zariadením.
Táto záruka nekryje chyby a poškodenia spôsobené nesprávnym používaním, užívaním nevhodného paliva, neodbornou úpravou spotrebiča.  Záruka nekryje chyby spôsobené lokálnymi podmienkami ako je napríklad zlý ťah komína.
Táto záruka nekryje najmä poškodenie spôsobené preťažením spotrebiča, ktoré je možné rozpoznať: deformácia alebo zmenou farby odliatkov, vyblednutie farby kovových častí ohniska, poškodenie sklokeramiky (skla) .

OBMEDZENIA ZÁRUKY:
Výrobca, distribútor a predajca nie sú zodpovedný za žiadne náhodné alebo následné škody na majetku alebo zdraví osôb, ktoré vyplývajú z vlastníctva alebo používania tohto spotrebiča.
Predĺžená záruka sa nevzťahuje na nasledovné časti spotrebiča:

 • Sklokeramika ,
 • Na vnútorné obloženie ohniska vermiculit, šamot, betón,
 • Farbu,
 • Pokovenie,
 • Tesniacu šnúru,
 • Popolník,
 • Rošt,
 • Chránič skla,
 • Mechanické poškodenie keramiky alebo kameňa,
 • Dymovod a časti dymovodu,
 • Náklady na demontáž, opravu alebo reinštaláciu.

 
Predĺžená záruka je platná len na spotrebiče zaregistrované prostredníctvom stránky www.thorma.sk do jedného mesiaca odo dňa kúpy alebo inštalácie (najneskôr do 3 mesiacov od kúpy spotrebiča). Záruka začína plynúť odo dňa zakúpenia spotrebiča. Spotrebič je možné inštalovať len v štáte, kde bol kúpený. Záruka je neprenosná a doklad o kúpe musí byť uchovaný počas doby záruky. Po registrácii dostane mailom potvrdenie o úspešnom zaregistrovaní výrobku a získaní predĺženej záruky spolu s číslom registrácie. Číslo registrácie musí byť vždy použité pri reklamácii.

Registrácia na predĺženú záruku

Názov obchodu alebo internetovej predajne
Názov výrobku
Číslo je uvedené na údajovom štítku na zadnej strane výrobku

Vláda SR na svojom mimoriadnom zasadnutí schválila dôležité opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. S účinnosťou od 16.03.2020 sa preto uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky. Naše výrobky si aktuálne naďalej môžete zakúpiť cez E-shop našich jednotlivých predajcov.

The Slovak government at  the extraordinary meeting approved an importand measures to prevent a spread of coronavirus COVID19 causing  closed all retails from 16 th of March.You can still buy our products through our retailer E-shops.

Die Regierung der Slowakischen Republik hat an der Sondertagung wichtige Maßnahmen gegen Vermeidung der Coronavirus-Ausbreitung genehmigt (das neue Coronavirus löst die Erkrankung COVID-19 auf).
Mit Wirkung ab 16.03.2020 werden deswegen alle Einzelhandelbetriebe geschlossen. Unsere Produkte sind weiterhin in E-shop unserer Verkäufer zu kaufen.

E-Shop


Zavrieť