Záručné podmienky

Záručné opravy na území Slovenskej republiky vykonáva výrobca. Za akosť, funkciu a vyhotovenie ručíme 2 roky od dňa maloobchodného predaja spotrebiteľovi a to tak, že chyby vzniknuté dokázateľne následkom chybného zhotovenia odstránime v krátkom čase na naše náklady s podmienkou, že výrobok:

  • bol obsluhovaný presne podľa návodu,
  • nebol násilne mechanicky poškodený,
  • neboli vykonané úpravy, opravy a neoprávnené manipulácie.

Pri reklamácii treba udať presnú adresu a uviesť okolnosti, za ktorých k nej došlo. Reklamáciu prešetríme, keď k reklamácii predložíte záručný list opatrený dátumom predaja a pečiatkou predajne.

Pri kúpe si vo vlastnom záujme vyžiadajte čitateľne vyplnený záručný list. O spôsobe a mieste opravy sa rozhodne v našom podniku.

Pre výmenu výrobku alebo zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku.

Dodatok

Výrobca doporučuje spotrebiteľovi jednotlivé časti obalu nasledovne znehodnotiť:

  • oceľovú pásku, kartón z vlnitej lepenky a obalovú fóliu odovzdať do zberu,
  • drevené časti využiť ako palivové drevo.
Máte otázky?
Opýtajte sa nás, radi Vám odpovieme.